Navigácia

Obsah

Október - mesiac úcty k starším

Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť stále a nielen v „Mesiaci úcty k starším“. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli veľa skúseností, ktoré odovzdávajú mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v obci. V poslednú októbrovú slnečnú nedeľu 27.10.2019 sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková, ktorá všetkým zúčastneným popriala veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu. Nasledoval krásny kultúrny program, ktorý pripravila FSk Svrčinka.
Po kultúrnom programe na prihovorila prítomným predsedníčka Klubu dôchodcov Mgr. Zlatica Padyšáková a predstavila nové vydanie Gastronomického pamätníčka. Nasledoval „krst“ malej knižočky „Gastronomický pamätníček“, na ktorého príprave sa podieľali členky Klubu dôchodcov vo Svrčinovci. Krstnou mamou sa stala starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Spoluautorom brožúrky bola aj Mgr. Irena Fričová, ktorá sa taktiež v závere prihovorila prítomným.
Na Závrší pozdravila seniorov pani starostka ešte v doobedňajších hodinách po sv. omši. Pri družnej debate ich ponúkla koláčikom a vínkom.