Navigácia

Obsah

104-ročná jubilantka

V stredu 19.08.2020 sa dožila krásneho životného jubilea 104 rokov naša občianka p. Štefánia Gschillová od Matiaška. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce spolu so sociálnou pracovníčkou...

,,Kristus Pán sa nám javí ako vzor a sila pre každý vek človeka a pre každú situáciu. Čím užšie sa vierou spojíte s Pánom Ježišom ako jednotlivci i ako národ, tým lepšie zvládnete všetky situácie života " povedal Ján Pavol II..

V stredu 19.08.2020 sa dožila naša najstaršia spoluobčianka p. Štefánia úctyhodného veku... zvládla všetky situácie života, lebo verí v Boha, denne sa modlí - za všetkých (to mi dnes zdôraznila)..., no a všetko, čo zvládla a prežila, za to všetko Bohu ďakuje... a ja ďakujem rodine, že mi umožnila opäť prísť a popriať našej p. Štefánii pevné zdravie a Božie požehnanie..., lebo márne naše namáhania, bez Božieho požehnania... Tak teda živijo, živijo, živijo, živijo drahá Štefánia k tej 104!

starostka