Navigácia

Obsah

90-ročná jubilantka p. Vojkuvková

Dňa 09. marca 2015 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Johana Vojkuvková, Svrčinovec 235 - od Cyprichov. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu so sociálnou pracovníčkou Mgr. Marcelou Fonšovou a popriali jej veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.