Navigácia

Obsah

Návšteva 85-ročných jubilantiek

Dňa 16.03.2016 navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková naše tri jubilantky, ktoré sa dožili v tomto roku 85 rokov života. Popriala im veľa zdravia a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.

Jubilantky:
Agnesa Mariňáková - Závršie
Mária Strýčková - U Švoľka
Mária Patyková - U Mišov