Navigácia

Obsah

Veľkonočná výstava + Tvorivé dielne

Vo štvrtok 17.03.2016 obec pripravila v kultúrnom dome stretnutie občanov, ktorí dokážu vyrobiť nádherné ručné práce. Týmto tradíciám sa priučili navzájom. Stretnutie pod názvom "Tvorivé dielne" boli úspešné. Výrobky boli súčasťou "Veľkonočnej výstavy", ktorej sa zúčastnilo celkom 103 návštevníkov, ktorí si mali možnosť aj kúpiť výrobky spoluobčanov. Výstava bola nainštalovaná počas soboty, nedele a pondelka. Svoje výrobky predstavili aj deti MŠ a žiaci ZŠ. V pondelok prišli pozrieť aj pani učiteľky so žiakmi šiestich tried. V súťaži o najkrajšie ručné práce boli návštevníkmi ohodnotení p. Janka Kullová od Meščky - získala 17 hlasov, p. Božena Kajanková z Čadce - získala 14 hlasov a p. Zuzka Lašová zo Zatkov - získala 12 hlasov. Ale každý z vystavovateľov dostal hlasy. Najdôležitejšie však je, že máme toľko šikovných spoluobčanov a zvíťazili nakoniec všetci. Ďakujeme!