Navigácia

Obsah

102-ročná jubilantka

Dňa 19.08.2018 sa dožila 102 rokov p. Štefánia Gschillová od Matiaška. S veľkým perníkovým srdiečkom jej prišla zablahoželať starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s matrikárkou Mgr. Marcelou Fonšovou. Popriali jej veľa zdravíčka a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.