Navigácia

Obsah

90 - ročná jubilantka

Dňa 29.08.2019 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Anna Krellová zo Zatkov. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s matrikárkou obce a popriali jej do ďalších rokov veľa zdravia, pokoja a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.