Navigácia

Obsah

Návšteva 85-ročného jubilanta

Dňa 10.11.2016 navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková nášho občana - jubilanta p. Jana Jurčáka zo Zatkov, ktorý sa v tomto roku dožil 85 rokov. Popriala mu veľa zdravia a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.